องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ร่วมกับป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ5รอบ 60พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ร่วมกับป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ5รอบ 60พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ร่วมกับป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ5รอบ 60พรรษา

                รท.เฉลิม บุญพรวงษ์ นายกอบต.วาล่ย์ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในวโรกาสครบ 5 รอบ 60พรรษา โดยมีนายฉัทธวัสส์  อิ่มเนยหัวหน้าป่าไม้ ตก.6 (ร่มเกล้า) กำนันตำบลวาเล่ย์สมาชิกอบต  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประชาชน และครู เด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปูลกต้นไม้ ในครั้งนี้ด้วย  โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเป็นการสร้างจิตใต้สำนึกให้กับเด็กนักเรียน ในการรักษาป่า และให้เด็กได้เรียนรู้และวิธีการปลูกป่าตั้งแต่เด็กและเป็นการสร้างความสามัคคี ในชุมชนเป็นการสร้างความร่มรื่น ในสถานศึกษา

ภาพ / ข่าว  ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป