องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2559

               ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อ. พบพระ จ.ตาก รท.เฉลิม บุญพรวงศ์ เป็นประธานเปิดงานอบต.วาเล่ย์แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2559โดย.มีนายอมร เชียงแขกนักบริหารวิชาการศึกษาอบต.วาเล่ย์กล่าวรายงานโดยมีร.ต.ต.จิระวัฒน์ ทุมทา นายตำรวจควบคุม ชป.จุดบริการประชาชน ตชด.วาเล่ย์เหนือ,สมาชิก.อบต.,ผู้นำท้องที่,ร้อยตรี วรยุทธ  เพ็งยิ้ม หัวหน้า ชป.กร.301,ดต.วิชัย จี๋คีรี,บุญชนะ รอดทนงค์,ผอ.รพสต.บ้านวาเล่ย์,ครู.อบต.,เจ้าหน้าที่อบต.,ประชาชนและเด็กนักเรียนเข้าร่วมงาน500คน

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีในครั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายอีกทั้งยังได้รับความสนุกสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทั้งยังได้มีโอกาสทดลองฝึกแก้ปัญหาเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .อบต.วาเล่ย์ มีจำนวน6ศูนย์มีการแบ่งสีด้วยกันได้แก่ สีชมพู สีม่วง สีเหลือง สีเขียว สีแสด สีฟ้าแบ่งกลุ่มกีฬา

1.กีฑาได้แก่

-วิ่ง50เมตร ชาย/หญิง

-วิ่ง80เมตร ชาย/หญิง

-วิ่ง100เมตร ชาย/หญิง

2.เดินตัวหนอน ชาย/หญิง

3.วิ่งพลัดส่งผ้า ชาย/หญิง

4.วิ่งผลัดส่งปิงปอง ชาย/หญิง

5.วิ่งวิบาก ชาย/หญิง

6.ชักเย่อ

7.ขี่ม้าส่งเมือง

8.วิ่งเสียบ

รายงานข่าว:

สำนักข่าวพบพระโพสต์

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป