องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ จัดการฝึกอบรมการทำเครื่องจักรสาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ จัดการฝึกอบรมการทำเครื่องจักรสาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ  จัดการฝึกอบรมการทำเครื่องจักรสาน 

                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ  โดยส่วนสวัสดิการสังคม  ร่วมกับส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ  จัดการฝึกอบรมการทำเครื่องจักรสาน  ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน  และนักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ  โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่  26 – 27  สิงหาคม  2558  ณ หอประชุมองค์การบริหาร –   ส่วนตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก    ในวันแรกวิทยากรได้สอนการสานทำกระด้ง         และพัดไม้ไผ่  ส่วนในวันที่ 2  เป็นการสอนสานตะกร้าไม้ไผ่  ซึ่งทำจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ   คาดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะสามารถสร้างอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้แก่ครอบครัวของประชาชนในชุมชน  โดยได้มีบรรดาแม่บ้าน  นักเรียน  ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้กว่า  50  คน   

ภาพ / ข่าว กรวรรณ  นาแก้ว

//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป