อดีตทหารผ่านศึกนอกประจำการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ปลูกพืชพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อดีตทหารผ่านศึกนอกประจำการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ปลูกพืชพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อดีตทหารผ่านศึกนอกประจำการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ปลูกพืชพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                ที่ บ้านรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเป็นบ้านของนายรุ่ง บุญรอด อายุ54ปี  เกษตรกรที่นำแนวพระราชดำริปลูกพืชผสมผสาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยการปลูกพริก ในแปลงข้าวโพด นายรุ่ง บุญรอด เล่าว่าตนเป็นอดีตทหารผ่านศึก เคยเป็นทหารเกณฑ์กองร้อย.พล.ร.4 กองร้อย .สารวัตรทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรปี พ.ศ.2525 -2527 ปลดประจำการ ปี 2527 โดย.กองทัพบก และกองทัพภาคที่3 มอบที่ทำกินจำนวน20ไร่ พร้อมบ้าน และที่บ้านอีก 2 งาน โดยได้จัดสรรพื้นที่ทำกินพบพระ ตามโครงการ พพพ. ที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ในนามสมาชิกครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตนอยู่ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 บ้านรวมไทยพัฒนา 8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โดยเริ่มมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี 2531 รวมทั้งหมด 27 ปี และได้ประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อเลี้ยงครอบครัว ซึ่งตลอดมาได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกพืชผสมผสาน มาใช้ในการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันได้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 ไร่ โดยได้ปลูกพริกแซมในไร่ข้าวโพดด้วย ซึ่งนอกจากรายได้ที่ได้จากการปลูกข้าวโพดที่ได้กิโลกรัมละ 4.50 – 4.70 บาท จะเก็บได้ 1000 – 1200 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ แล้วนั้น ยังมีรายได้จากการปลูกพริกแซมตามไร่ข้าวโพด อีกกว่า 60000 – 70000 บาท จากการปลูก 1 ครั้งใช้เวลา 25-30 วันในการเพาะปลูก นายรุ่ง กล่าวว่า การปลุกพริกแซมกับข้าวโพด เม็ดพริกที่ได้จะมีความสวยงามและไม่หงิกงอ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ธรรมชาติที่ได้จากขี้ไก่ ขี้หมู ที่เลี้ยงไว้ แต่ก็ยังอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยส่งเสริมและหาตลาด สำหรับคนที่ปลูกพริกให้มีการรับซื้อในราคาที่มีมาตรฐาน ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีราคาที่แน่นอน และเป็นธรรม

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป