อบต.ช่องแคบจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

อบต.ช่องแคบจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

อบต.ช่องแคบจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

                เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2559  นายสมพงษ์ ศรีบัว นายกอบต.ช่องแคบอ่านสาร พณฯท่านนายกรัฐมนตรีวันเด็กแห่งชาติและเป็นประธานเปิดงานงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559 ณ.ศูนย์แสดงและจำหน่ายหนึ่งตำบลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายอัครเดช ปาอ้ายรองปลัดอบต.ช่องแคบ กล่าววัตถุประสงค์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 3,000 คน โดยในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงของเด็ก นักเรียน การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล จับสลากรางวัลพิเศษจากคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ที่มอบให้เป็นของขวัญวันเด็ก ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการต่างๆ สถานศึกษาในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้การแสดงของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนช่องแคบการแสดงโรงเรียนอรุณเมธาการแสดงโรงเรียนพบพระวิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป