อบต.รวมไทยพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรวมไทยพัฒนา1 จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)ในเด็กอายุ 0-5 ปี และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พ.ศ.2558 และ”พ่อแม่ใส่ใจฟันลูก”

อบต.รวมไทยพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรวมไทยพัฒนา1 จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)ในเด็กอายุ 0-5 ปี และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พ.ศ.2558 และ”พ่อแม่ใส่ใจฟันลูก”

อบต.รวมไทยพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรวมไทยพัฒนา1 จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)ในเด็กอายุ 0-5 ปี และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พ.ศ.2558 และ”พ่อแม่ใส่ใจฟันลูก”

                เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกอบต.รวมไทยพัฒนา มอบหมายให้ นายนนทพัทธ์ องค์การ  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.รวมไทยพัฒนา เปิดโครงการโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)ในเด็กอายุ0-5ปีและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พ.ศ.2558  สนับสนุนโดย.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา,อบต.รวมไทยพัฒนา ณ.บ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่ 5 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตากและโครงการ “พ่อแม่ใส่ใจฟันลูกรัก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความครอบคุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก0-5ปี วัตถุประสงค์  เพี่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักแก่ผู้ปกครอง  เพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้แก่ผู้ปกครองในการครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 0-3 ปี  ให้บริการตรวจฟันแก่เด็ก0-3ปี ในเขตรับผิดชอบ โดย.โรงพยาบาลพบพระ

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป