อบต.วาเล่ย์เตรียมจัดงานสงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย-เมียรมาร และประชุมหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ครั้งที่3/2559

อบต.วาเล่ย์เตรียมจัดงานสงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย-เมียรมาร และประชุมหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ครั้งที่3/2559

อบต.วาเล่ย์เตรียมจัดงานสงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย-เมียรมาร และประชุมหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ครั้งที่3/2559

                รท.เฉลิม บุญพรวงษ์ นายกอบต.วาเล่ย์ เป็นประธานกานประชุม โดยมี หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ซึ่งในที่ประชุมได้มีกำหนดการจัดเตรียมงานสงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ที่จะจัดขึ้นในวันที่12-13เมษายน2559  ชายแดนไทย – เมียนมา  ณ.ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างหมู่บ้านแนวชายแดนทั้ง2ประเทศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสองแผ่นดินจากนั้นเป็นการประชุมหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ครั้งที่3/2559 โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องรับเด็กนักเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , 18มีนาคมเตรียมจัดงานบัณฑิตน้อย ณ.รร.อนุบาล อบต.วาเล่ย์บ้านทรัพย์เจริญ,ปัญหาขยะและ26มีนาคมเตรียมต้อนรับคณะทูตดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพื้นที่อำเภอพบพระ  และเรื่องอื่นๆ

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป