อปท.ตากโปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น 19 สิงหาคม 2559 กิจกรรม แถลงข่าว และ MOU ป.ป.ช.ตาก และ เทศบาลนครแม่สอด

อปท.ตากโปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น 19 สิงหาคม 2559 กิจกรรม แถลงข่าว และ MOU ป.ป.ช.ตาก และ เทศบาลนครแม่สอด

อปท.ตากโปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น 19 สิงหาคม 2559 กิจกรรม แถลงข่าว และ MOU ป.ป.ช.ตาก และ เทศบาลนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป