ออสเตรเลียเชื่อมั่นไทย จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ ขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ออสเตรเลียเชื่อมั่นไทย จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ ขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

 

 20162305145312.jpg

20162305145349.jpg

20162305145406.jpg

เมื่อเร็วๆนี้   สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (Austrade) กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย และ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม Australia-Thailand Research and Innovation Symposium 2016   ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานของไทยและออสเตรเลีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มุ่งเน้นสาขาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) และสาขาพลังงานชีวภาพกับการเชื่อมโยงสู่สมาร์ตกริด (Bio-energy and Integration to Smart Grid)     ซึ่งเป็นสาขายุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศมีพื้นฐานทรัพยากรและความสนใจร่วมกัน  โดยมี   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และ มี H.E.Mr.Paul Robilliard (นายพอล โรบิลลียาร์ด) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม20162305145329.jpg

20162305145321.jpg

การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้เกิดขึ้นจากความริเริ่มของสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (Austrade) ซึ่งนอกจากเป็นโอกาสที่จะแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการศึกษาระดับโลกของออสเตรเลีย ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยไทยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตรและพลังงานทดแทน  โดยมีนักวิจัยชั้นนำ 8 คน จาก The University of Western Australia, The University of Adelaide, Charles Sturt University, University of New England, Royal Melbourne Institute, University of Technology, Sydney, Curtin University และ องค์การวิจัย CSIRO และผู้บริหารจากกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย (Australian Department of Education and Training) และ Green Distillation Technologies Corporation เข้าร่วมการประชุมและเยือนสถาบันต่างๆของไทย

20162305145436.jpg20162305145440.jpg20162305145452.jpg

ไทยและออสเตรเลียมีประวัติความเป็นมาของความร่วมมือด้านการวิจัยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านผลงานตีพิมพ์ร่วมและการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Health and Medical Research Council (NHMRC)  และปัจจุบันความร่วมมือวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ของไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การประชุมครั้งนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศที่ยาวนานมาถึง 64 ปี    

 ABOUT THE AUTHOR

นานาสาระ Contact me : fyoung2557@gmail.com