อาชีพเลี้ยงปลานิลที่ตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา

อาชีพเลี้ยงปลานิลที่ตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา

ปลานิลของจัวหวัดพะเยา เป็นปลาที่ทีคุณภาพ รสชาดดี โดยเฉพาะปลาของตำบลบ้านต๊ำ เนื้อนุ่ม. หอม. หวาน ไม่มีกลิ่น เพราะ..ใข้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ. ไม่กินขี้หมูขี้ไก่ ไม่มีเลี้ยงหมูบนบ่อปลา. ซึ่งจะเป็นปลาที่บริสุทธิ์เนื้อจะไม่เหม็นและไม่คาว วันวัน 1 ในพื้นที่ตำบลบ้านค๊ำจะขายปลาได้วันละ 2,000-3,000 ตัน บางวันช่วงเทศกาลขายปลาได้ถึงวันละ 10,000 ตันทีเดียว..ขายตลอดปีตลอดแล้ง ไม่มีวันหยุด ทั้งตพบลทีมีจำนวน 200 บ่อ และมีที่ตำบลอื่นเช่นดอกคำใต้ จำนวน 3 บ่อแค่นั้นเอง นายสวิง. อ้อยหอม ประธานกลุ่มสหกรเลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด กล่าวว่า เริ่มมีเกษตรกร 6-7 รายที่มีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงปลานิล เมื่อปี 2549 ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยาจำกัดเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีสมาชิกของสหกรณ์ 140 รายมีบ่อปลาที่เลี้ยงของสมาชิกจำนวน 300 บ่อ วันวันหนึ่งจะส่งออกปลาขายให้กับพ่อค้า 2500 ถึง 3000 ตัน มีพ่อค้าที่มารับซื้อปลาจาก 3-4 จังหวัดคือเชียงใหม่แพร่น่านลำปางและในพื้นที่ 2 จังหวัดพะเยา นายสวิงอ้อยหอมได้กล่าวว่ารายได้ของเกษตรกรจากการเลี้ยงปลานิลนี้ดีกว่าการทำนาถึง 4 เท่า ปัญหาที่ประสบขณะนี้คือปัญหาด้านการตลาดแต่ก็พอไปได้จึงมีความต้องการอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือคณะการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ขอขอบคุณนายสวิง อ้อยหอม ประธานสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และพ่อค้า-แม่ค้าที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวิถีชีวิตของเกษตรกรวันนี้..เยี่ยมเมื่อเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ 20 มิย.2559 ติดต่อ นายสวิง อ้อยหอม ประธานสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด โทร.086-1898478

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..