อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ 84 พรรษา

อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ 84 พรรษา

อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ 84 พรรษา

                อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ 84 พรรษา โดยมีนายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสร้างบ้านครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า ของนายเน้ง แซ่ย่าง อายุ 41 ปี และภรรยา ชื่อ น.ส.วิสันต์ แซ่ม้า อายุ 36 อยู่บ้านเลขที่ 194/2  ม.7 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก นายฉัทนาธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ มีนโยบายจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 7 รอบ 84 พรรษา อำเภอพบพระ และ อบต.คีรีราษฏร์ ร่วมกัน สร้างบ้านครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า โดยการสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวผู้พิการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ ผู้ช่วยคนพิการและสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552 

ภาพ / ข่าว  ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป