อำเภอพบพระจัดการประชุมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน

อำเภอพบพระจัดการประชุมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน

อำเภอพบพระจัดการประชุมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน

                ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรงบประมาณส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ5ล้านบาท นายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์ พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ อาชาวัฒนกุล กำนันตำบลคีรีราษฎร์ โดย.มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการตำบลละ5ล้าน พร้อมด้วยนายสันติ อินทนิน ปลัดอำเภอพบพระ ประจำตำบลคีรีราษฎร์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการโครงการของแต่ละหมู่บ้านให้ปรึกษาแนะนำกรอปและระเบียบในการทำโครงการ.ตำบลละ5ล้านตามมติ ครม..และจะนำโครงการ ความต้องการของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการเห็นชอบการประชุมในหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นชอบ ส่งปัญหาและโครงการความต้องการต่างๆ เพื่อมาประชุม ระดับตำบล และส่งมาที..อำเภอพบพระ และนำส่งจังหวัดภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป