อำเภอพบพระจัดกิจกรรมคืนผืนป่าให้แผ่นดิน สร้างป่า ต้นไม้กินได้ เฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

อำเภอพบพระจัดกิจกรรมคืนผืนป่าให้แผ่นดิน สร้างป่า ต้นไม้กินได้ เฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

อำเภอพบพระจัดกิจกรรมคืนผืนป่าให้แผ่นดิน สร้างป่า ต้นไม้กินได้  เฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

                ณ.บ้านผ่านศึกพัฒนา ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก นายบุญธรรม วงษ์พูลผู้ใหญ่บ้าน ผ่านศึกพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์,โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายนรินทร์ สุนันต๊ะเป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยต้นไม้ที่ใช้ปลูกเป็นประเภทต้นไม้กินได้ เช่น ไผ่ , ขี้เหล็ก ,มะขามป้อม , หว้า , อะโวคาโด , เพกา , มะขามเทศ , พฤก(อีตุ๊ด) , ไม้แดง , พยุง , ประดู , มะค่า , อินทนิน  โดยการจัดโครงการปูลกป่าในครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป