อำเภอพบพระจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

อำเภอพบพระจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

อำเภอพบพระจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้นายขุนทอง จอมประเสริษฐปลัดอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2558          ณ บริเวณน้ำตกนางครวญ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายสุวัฒน์ สุนทรชาติ ปลัดเทศบาลตำบลพบพระเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้รับรู้และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆนานัปการ และน้อมนำมาเป็นแนวทางและแบบอย่างในการปฎิบัติตนต่อไป  , เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีด้วยการ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 , เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิย.)และรวมพลังคนในชาติเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไป และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย/////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป