อำเภอพบพระจัดงานวันคล้ายวันสถาปนารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62

อำเภอพบพระจัดงานวันคล้ายวันสถาปนารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62

อำเภอพบพระจัดงานวันคล้ายวันสถาปนารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62

                เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 นายประสงค์ หล้าอ่อน ผู้บังคับกองร้อย อส.อ.พบพระ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62 พร้อมกองกำลัง อส.อ.พบพระ ที่ หอประชุมอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย  โดยประธานจุดธูปเทียนในพิธีสงฆ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการอ่านสารจากผู้บัญชาการอาสาสมัครรักษาดินแดนนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  ในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ที่ถือกำหนดขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ ในการักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป