อำเภอพบพระจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน เป็นเครือข่าย รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม

อำเภอพบพระจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน เป็นเครือข่าย รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม

อำเภอพบพระจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน เป็นเครือข่าย รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม

                ณ.ศูนย์แสดงสินค้าOTOPบ้านดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ต.ท. ประเสริฐ  จันทร์เจริญ รองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพบพระ  เป็นประธานโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านโดย.ร.ต.ทกฤษดา อึงฆทรัพย์  รองสารวัตรปราบปราม สภ.พบพระ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจักการอบรมในครั้งนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าร่วมปฎิบัติกับเจ้าพนักงานตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆรวมทั้งการตรวจตราของตำรวจสายตรวจ , เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญาและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริการและอำยวยความสะดวกด้านการจราจร , เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ รวมถึงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายข้อมูลอาชญากรรม เบ่ะแสคนร้ายในคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด , เพื่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ , เพื่อส่งเสริมสร่างบทบาทของกลุ่มพลังในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 80 คน//////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป