อำเภอพบพระจัดพิธีทำบุญซุ้มประตูเมืองเพอะพะ บริเวณน้ำตกนางครวญ ประตูสู่อำเภอพบพระ

อำเภอพบพระจัดพิธีทำบุญซุ้มประตูเมืองเพอะพะ บริเวณน้ำตกนางครวญ ประตูสู่อำเภอพบพระ

อำเภอพบพระจัดพิธีทำบุญซุ้มประตูเมืองเพอะพะ บริเวณน้ำตกนางครวญ ประตูสู่อำเภอพบพระ

                นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานทำบุญซุ้มประตูเมืองเพอะพะ ที่บริเวณซุ้มประตูเมืองเพอะพะ (น้ำตกนางครวญ) พิธีทำบุญ “ซุ้มประตูเมืองเพอะพะ” เพื่อความเป็นสิริมงคล  ซุ้มประตูดังกล่าวเป็นซุ้มประตูคู่บ้านคู่เมือง   สร้างขึ้นในช่วงที่ นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพบพระ  เมื่อ  พ.ศ.2537 ซึ่ง ชาวบ้านเล่าว่าสร้างซุ้มประตู เมื่อสมัยนายอำเภอ “สมชาย”  หรือนายสมชัยฐ์ หทะยะตันย์ติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนปัจจุบัน

                อำเภอพบพระ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ความสำคัญของอำเภอพบพระในทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญก็คือมันเป็นอำเภอที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเมย แม่น้ำพรมแดนสายสำคัญระหว่างไทยกับพม่า เขตพื้นที่อำเภอพบพระ เดิมอยู่ในเขตการปกครอของตำบลช่องแคบ  อ.แม่สอด จ.ตาก  คำว่า “พบพระ” มีคำบอกเล่าของนายสูน อดีตผู้ใหญ่บ้าน คนที่สองของบ้านเพอพะ ว่าเมื่อตนอายุได้ 12 ปี ได้อพยพมาพร้อมกับบิดาจากบ้านแม่ตาว อ.แม่สอด มาตั้งบ้านเรือนอยู่พร้อมกับญาติ รวม 4 หลังคาซึ่งในสมัยก่อนท้องที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมีป่าไม้มากมาย และมีบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาล พบพระปัจจุบันมีลักษณะพื้นที่เป็นดงป่าหวาย ดงเตยและดงแขม มีน้ำไหลมาจากน้ำออกรูท่วมขังบริเวณนี้เฉอะแฉะ จึงเรียกบริเวณนี้ ว่า “เพอะพะ”  ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ แปลว่า บริเวณที่มีน้ำขังเป็นแอ่งกระจัดกระจายเปรอะเฉอะแฉะไปทั่ว ทำให้การสัญจรไปมาลำบากนั่นเอง เมื่อตั้งบ้านเรือนมาได้ 3 ปี ทางราชการจึงประกาศเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเพอะพะ” ตามลักษณะพื้นที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีการเสนอแยกตำบลช่องแคบออกมาอีก 1 ตำบล ให้ชื่อตำบลใหม่ว่า “ตำบลพบพระ” เพื่อ ให้สอดคล้องกับคำเดิมที่มีความไพเราะและเป็นศิริมงคล โดยเป็นชื่อ “เพอะพะ”  เป็น “พบพระ” ไปพร้อมกันเป็นเหตุให้คำว่า “เพอะพะ” เป็น “พบพระ” นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป