อำเภอพบพระจัดโครงการทำบุญร่วมกันสมานสัมพันธ์ไทย – เมียนมาร์

อำเภอพบพระจัดโครงการทำบุญร่วมกันสมานสัมพันธ์ไทย – เมียนมาร์

อำเภอพบพระจัดโครงการทำบุญร่วมกันสมานสัมพันธ์ไทย – เมียนมาร์

                นายฉัทธนาตย์  เทียนขาว นายอำเภอพบพระ นายฉลองชัย อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอวุโสอำเภอพบพระ,รท.เฉลิม บุญพรวงษ์นายกอบต.วาเล่ย์  พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกับประชาชน จัดโครงการทำบุญร่วมกันสมานสัมพันธ์ไทย – เมียนมาร์แห่เทียน และถวายเทียน ณ.วัดเม่งกะล่าหย่ออู และวัดกะบ่าเอ  อำเภอวาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ฝั่งตรงข้าม บ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในหลายมิติและมิติหนึ่งคือ การเชื่อมสายสัมพันธ์ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในลักษณะส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน อำเภอพบพระ ทั้งสองประเทศ

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป