อำเภอพบพระรักษาประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลเข้าพรรษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา ถือศีล ฟังธรรม รับสิ่งดี ในวันเข้าพรรษา

อำเภอพบพระรักษาประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลเข้าพรรษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา ถือศีล ฟังธรรม รับสิ่งดี ในวันเข้าพรรษา

อำเภอพบพระรักษาประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลเข้าพรรษา  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา  ถือศีล ฟังธรรม รับสิ่งดี ในวันเข้าพรรษา

                ณ.วัดพบพระเหนือ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก นายสมบูรณ์ ตันกร นายกเทศบาลตำบลพบพระ,พร้อมผู้บริหารสมาชิกเทศบาล,  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน ร่วมงานแห่เทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  อันเป็นการถ่ายทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดต่อไป  และเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และได้มีโอกาส ทำบุญโดยพร้อมเพียงกัน  เป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจ ให้มีความอ่อนโยน อันเนื่องจากมีจิตสำนึกที่ดี

                และในส่วนของพี่น้องชาวปากะญอ บ้ายยะพอ ก็ได้ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ  ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเดินแห่เทียน ไปยังสำนักสงฆ์ บ้านยะพอ โดยมี พันตำรวจโท นภดล จันทร์ศรี  สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระ เป็นประธานถวายเทียนพรรษาหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  โดยมีผู้เข้าร่วมถวายเทียนในครั้งนี้กวา 400 คน ด้าน ว่าที่ร้อยเอก สุพจน์ อริยะรุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาดั้งเดิม ของชาวปากะญอ บ้านยะพอ และเป็นการถวายราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  เนื่องจากบ้านยะพอเป็นหมู่บ้านโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทอง ////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป