อำเภอพบพระร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

อำเภอพบพระร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

อำเภอพบพระร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

                ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)บ้านเสริมสุข ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตากนายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์นายกอบต.รวมไทยพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาโดยมี.นายศุภชัย ศรีจันทร์ดรผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่ราบสูง) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรสร้างความเจริญเติบโตอย่ายั่งยืนและเป็นธรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงได้มีความรู้การปลูกหญ้าแฝก การใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป