อำเภอพบพระสร้างฝาย ชะลอน้ำ เก็บน้ำใว้ใช้ช่วงฤดูแล้งสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่า

อำเภอพบพระสร้างฝาย ชะลอน้ำ เก็บน้ำใว้ใช้ช่วงฤดูแล้งสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่า

อำเภอพบพระสร้างฝาย ชะลอน้ำ เก็บน้ำใว้ใช้ช่วงฤดูแล้งสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่า

                เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม.58 เวลา 13.00 น.นายฉัทธ์นาตย์ เทียนขาวนายอำเภอพบพระเป็นประธานสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณสระ 50 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพรชนมพรรษา83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ณ. บริเวณ สระเก็บน้ำ50ไร่ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี.นางสาวสายผึ้ง สุวรรณจันทร์ปลัดอำเภอพบพระส่วนราชการ,ทหาร,ตำรวจ,อส.ครูนักเรียน กศน.อำเภอพบพระ,รท.ชวิก อินผึ้งรองผบ.ฐานบ้านมอเกอไทย,ทหาร บก.ควบคุมฉก.ร.4ผู้ใหญ่หลั่น แพรภาษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2,คณะกรรมการหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ อบต.พบพระ และประชาชนร่วมกันสร้างฝายดังกล่าวเพื่อชะลอการไหลของน้ำ รักษาความชุมชื่นให้กับป่าต้นน้ำ รักษาระบบธรรมชาติ และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ช่วงฤดูแล้ง และเป็นต้นทุนน้ำที่จะไหลลงสู่สระ50ไร่ต่อไปซึ่งสระ50ไร่ เป็นแหล่งน้ำอุปโภค,บริโภค และเพื่อการเกษตร ของชาวตำบลพบพระ หมู่1,หมู่2,หมู่3,หมู่7ณ. บริเวณ สระเก็บน้ำ50ไร่ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป