อำเภอพบพระสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าชนเผ่า ตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปี2558

อำเภอพบพระสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าชนเผ่า ตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปี2558

อำเภอพบพระสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าชนเผ่า ตำบลคีรีราษฎร์  ประจำปี2558

                ที่วัดนักบุญยอเซฟกรรมกร  กม.48  ม.5 ต.คีรีราษฎร์ มีพิธีมิสซา โดย.พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และเวลาต่อมานายชีเพ่ พ่อคำ รองนายกอบต.คีรีราษฎร์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีโล้ชิงช้าชนเผ่า ตำบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตากประจำปี 2558ณ.ลานวัฒนธรรมบ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่13ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยการจัดประเพณีโล้ชิงช้าชนเผ่าในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมโล้ชิงช้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย , เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของตัวเอง และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม โดยมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  และประชาชน เข้าร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในครั้งนี้อย่างมากมาย

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป