อำเภอเมืองพิษณุโลกขอเชิญผู้สนใจร่วมในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพิษณุโลก และงานสมโภชศาลหลักเมือง

อำเภอเมืองพิษณุโลกขอเชิญผู้สนใจร่วมในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพิษณุโลก และงานสมโภชศาลหลักเมือง

    รายงานข่าวโดย สำนักข่าวท้องถิ่น / สำนักข่าวWiFi / นักข่าวพลเมือง Thai PBS

 นายภาสกร  บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลกกล่าว่า ด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

จัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลก และงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองในเวลา 08.39 น. และงานสมโภชศาลหลักเมืองในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปมีการแสดงรำวงย้อนยุค การแข่งขันชกมวย

 

การแสดงลิเก และภาพยนตร์ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สี่ภาคไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองพิษณุโลก ดังนั้นอำเภอเมืองพิษณุโลกจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลก และงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/