อำเภอแม่ระมาดร่วมกับพระนักพัฒนา จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ทำความสะอาดริมถนนระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอแม่ระมาดให้เป็นเมืองน่าอยู่

อำเภอแม่ระมาดร่วมกับพระนักพัฒนา จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ทำความสะอาดริมถนนระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอแม่ระมาดให้เป็นเมืองน่าอยู่

อำเภอแม่ระมาดร่วมกับพระนักพัฒนา จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ทำความสะอาดริมถนนระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอแม่ระมาดให้เป็นเมืองน่าอยู่

                เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่บริเวณลานโกดังนำชัยพืชผลการเกษตร ติดริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 อ. แม่ระมาด จ.ตาก นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ Big Cleaning Day “ ตามโครงการ “ สะอาดเพื่อเมืองแม่ระมาด “ โดยมีนักเรียน , นักศึกษา, พลังมวลชน,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายอำเภอแม่ระมาด กล่าวว่า อำเภอแม่ระมาดร่วมกับพระครูถาวรวุฒิกิจเจ้าอาวาสวัดป่าขะเนจื้อจัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day “ตามโครงการ “ สะอาดเพื่อเมืองแม่ระมาด “ สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย ล้างทำความสะอาดบริเวณริมถนน,จัดเก็บขยะ, ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตั้งแต่บ้านห้วยบ่ง บ้านห้วยแห้ง ถึงดอยทีมูล ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ทั้งนี้ เป็นการสร้างเมืองให้มีความน่าอยู่ เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม และ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือน ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามาถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้และจะทำต่อเนื่องตลอดไป/////////////

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป