อำเภอแม่สอด จัดการประชุมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จ.ตาก ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอด จัดการประชุมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จ.ตาก ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอด จัดการประชุมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จ.ตาก ประจำปี 2559

                ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องใน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จ.ตาก ประจำปี 2559 โดยมีกำหนดการจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือน ก.พ.2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ที่ ร.ร.เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเข้าร่วมในที่ประชุมและมีหน่วยงานราชการภาครัฐ ที่รับผิดชอบภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ  เรื่องเพื่อทราบจากหนังสือของทางจังหวัด กำหนดการและคำสั่งอำเภอแม่สอดเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ  เรื่องรายละเอียดของสถานที่เพียงพอต่อการรองรับของประชาชน เวที หน่วยงานที่ร่วมบริการ สถานที่เสวนาหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ สถานที่รับประทานอาหารของท่าน ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการ สถานที่จอดรถของหน่วยงานราชการที่มาร่วมออกหน่วยบริการประชาชน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป