อำเภอแม่สอด จัดประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด ( แม่สอด-เมียวดี บอเดอร์ ลิอิซัน ออฟฟิศ ) หรือ BLO

อำเภอแม่สอด จัดประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด ( แม่สอด-เมียวดี บอเดอร์ ลิอิซัน ออฟฟิศ ) หรือ BLO

อำเภอแม่สอด จัดประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด ( แม่สอด-เมียวดี บอเดอร์ ลิอิซัน ออฟฟิศ ) หรือ BLO
        ที่ห้องประชุม สบเมย รร.เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสร์อท เขตเทศบาลนครแม่สอด  นาย ธนยศ  ปานขาว นอภ.แม่สอด พร้อมด้วยฝ่ายทหาร ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักนิติธรรม จึงได้ร่วมการประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอด ( แม่สอด-เมียวดี บอเดอร์ ลิอิซัน ออฟฟิศ ) หรือ BLO การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน
    โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ การแนะนำบุคลากรของทั้ง 2 ประเทศ เรื่องเพื่อพิจารณา ประเด็นการหารือเรื่องขอบเขตอำนาจในการสอบสวนทางคดีอาญา กรณีการกระทำความผิดในเกาะกลางแม่น้ำเมย หรือนอกประเทสตนให้เกิดความชัดเจนทั้ง 2 ฝ่าย  เรื่องเกาะกลางแม่น้ำเมย เสนอให้มีมาตรการร่วมมือกันในการออกปฏิบัติการและไม่ให้มีการดำเนินคดีแบบเดิมที่เป็นเอกสาร ให้กำหนดออกแผนว่าจะดำเนินการ 2 เดือนหรือ 3 เดือนครั้ง และสนธิกำลังกันออกไป เรื่องอื่นๆ/////////////////
ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน
/////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป