อำเภอแม่สอด เฝ้าระวังปัญหามลพิษจากหมอกควัน ยืนยันสถานการณ์หมอกควันพื้นที่อำเภอแม่สอด ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อำเภอแม่สอด เฝ้าระวังปัญหามลพิษจากหมอกควัน ยืนยันสถานการณ์หมอกควันพื้นที่อำเภอแม่สอด ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อำเภอแม่สอด เฝ้าระวังปัญหามลพิษจากหมอกควัน ยืนยันสถานการณ์หมอกควันพื้นที่อำเภอแม่สอด ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                อำเภอแม่สอด เฝ้าระวัง ระดมหลายหน่วยงาน นำรถ LUF 60 ฉีดพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศ ทั่วเมือง เพื่อลดมลพิษจากปัญหาหมอกควัน ปภ.แม่สอด ยืนยันสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สอด วัดได้ประมาณ กว่า 100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2559 นายอชิต พุ่มเกื้อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนายชาติชาย ศรีสุข ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย เขต 9 พิษณุโลก ระดมรถดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ตำรวจตะเวนชายแดนที 346 และ หลายหน่วยงาน ได้นำรถ LUF 60 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย เขต 9 พิษณุโลก ดำเนินการฉีดพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศเพื่อสร้างความชื้น ลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอ จ.ตาก หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยอำเภอแม่สอด กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กวัดได้ประมาณ กว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าหากฝุ่นละอ่องขนาดเล็กประมาณ 200 – 300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์อันตรายต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้นทางสำนักงานป้องกันสาธารณภัยอำเ  ภอแม่สอดจึงบูรณการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย เขต 9 พิษณุโลก ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 346สำนักงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สอดปฏิบัติการ การเผ้าระวังในการเชิงรุกร่วมกันออกทำสเปรย์น้ำ ฉีดพ่นขึ้นไปในอากาศเพื่อสร้างความชื้นลดค่าฝุ่นละออง

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป