อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2558

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2558

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2558

                ที่ห้องประชุมวงษ์ธนสารสิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือนายบัญญัติ  ปิยะนันท์ ดำรงตำแหน่งประมงอำเภอแม่สอด  น.ส.กฤชมน มะโนวาง ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด  และนายธีรโชติ คงคำ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม   ตามด้วยเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยในช่วยเช้า เวลา 6.00 น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณโรงเรียนสรรพวิทยาคม  เวลา 8.00 น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด  และเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด   ,  การรณรงค์เทิดพระเกียรติ “ชาวตากร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย เทิดไท้ราชินี” ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ,  เรื่อง การปฏิบัติงานการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม  , เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ / หมู่บ้าน  เรื่อง ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  , เรื่อง รายงานข้อมูลการวิพากษ์วิจารณ์การประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 44 แทนกฎอัยการศึก และเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป