อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นที่ ครั้งที่ 6 / 2558

อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นที่ ครั้งที่ 6 / 2558

อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นที่ ครั้งที่ 6 / 2558

            ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 6 / 2558 โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 60 คน ตามที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำลังนเรศวร ส่วนแยกที่ 2 นำโดย พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยฯทำการแทนผู้บังคับหน่วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำลังนเรศวร ส่วนแยกที่ 2 ทำการดูแลรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์พร้อมทำการประชุมศูนย์ข่าวระดับอำเภอในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ตามคำสั่งการและนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว ซึ่งจะต้องรับทราบข่าวสารสถานการณ์ทุกเรื่องของอำเภอ และจะต้องมีการรายงานผลการประชุมให้กับทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้รับทราบต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป