อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

                ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายธนยศ ปานขาว แม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีหัวหน้าพร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชั้น 4 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนครั้งที่ 1/2559 ที่ผ่านมา เรื่องเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจัดงาน 9 วันหรรษา อำเภอแม่สอดตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตากประจำปี 2559  เรื่องรายงายข้อมูลการบริหารโครงการตามมาตรฐานส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอด เรื่องการติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอาจก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ดี เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุกลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกันหรือก่อเหตุรุนแรงและเรื่องอื่นๆ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป