อำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2559

                ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการจัดประชุมการเตรียมจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์จังหวัดตาก ประจำปี 2559 โดยมีนายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีให้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องกว่า 30 คน

โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์สองแผ่นดิน ตาก เมียวดี ในระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2559 ที่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่า เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอ เรื่องการประกวดคัดเลือกราชสีห์ผู้สง่างาม เรื่องการประกวดคัดเลือกทายาทราชสีห์ผู้สง่างามและเรื่องอื่นๆ

ส่วนการจัดงานมหรสพเทศกาลมหาสงกรานต์ของทางเทศบาลนครแม่สอดประจำปี 2559นั้น จะมีการใช้สถานที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอดแทน ///////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป