อำเภอแม่สอดนำเสนอรายงาน “ การป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชน “

อำเภอแม่สอดนำเสนอรายงาน “ การป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชน “

อำเภอแม่สอดนำเสนอรายงาน “ การป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชน “

                ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายประทีป  โพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดได้เป็นประธานในการนำเสนอรายงาน “ การป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชน “ โดยมีนาย สุนทร สันธิศิริ ประธานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง  ข้อมูลที่ได้มาจากชุมชนต่างๆที่ได้รับความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วม อาทิ ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนสองแคว ชุมชนจ๊อกจอ ส่วนทางด้านข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ความเสี่ยงของพื้นที่ การเตรียมการรับมือ โดย รศ.ดร. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น ที่ปรึกษาด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร การจัดระบบการซ้อมแผนการจัดการภัยพิบัติจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา การนำเสนอรายงานการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชนในครั้งนี้สรุปโดย นางเพลินใจ เลิศลักขณาวงศ์ ประชาคมแม่สอด เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้ง 31 หน่วยงานด้วยกัน/////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป