อำเภอแม่สอดประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดินประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดินประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดินประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมฝ่ายปกครองชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดประชุมการจัดเตรียมงานกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดินประจำปี 2559 โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นาย ถีระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยความพร้อมเพรียง ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึง การจัดขบวนแห่สิงโตมังกรของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนพื้นที่อำเภอแม่สอดในเทศกาลตรุษจีน เรื่องการที่จังหวัดตากได้มีการจัดกิจกรรมเพี่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดให้ 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ได้มีการจัดกิจกรรม 9 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 และทางฝ่ายอำเภอแม่สอดได้มีกำหนดการจัดกิจกรรม อิ่มบุญ สุขใจ สบายการ คือ

  • กิจกรรมอิ่มบุญ เริ่มวันที่ 6 – 1 4 กุมภาพันธ์ มีการสักการะเจ้าพ่อพะวอพร้อมไหว้พระเก้าวัด
  • กิจกรรมสุขใจ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 มีการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รัก ในงานวาเลนไทน 2 แผ่นดิน แม่สอด เมียวดี
  • และกิจกรรมสบายการ คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 มีการจัดกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน ณ หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด

ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมงานวาเลนไทน 2 แผ่นดิน แม่สอด เมียวดี จะมีการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดพร้อมพาคู่รักที่จดทะเบียนไปยังสะพานมิตรภาพไทยพม่า เพื่อทำการบันทึกภาพร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเป็นที่ระลึก

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป