อำเภอแม่สอดเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอด

อำเภอแม่สอดเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอด

อำเภอแม่สอดเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอด

ที่บริเวณโรงสูบจ่ายระบายน้ำชุมชนสองแคว2 เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด เดินทางมาเป็นในพิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอด โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ประธานแต่ละชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้กว่า 100 คน ด้วยเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมเมืองแม่สอด

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป