อีก้อ(อ่าข่า)ดิสโก้ ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของตำบลป่าแฝก

อีก้อ(อ่าข่า)ดิสโก้ ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของตำบลป่าแฝก

การแสดงของเยาวชนตำบลป่าแฝก “อีก้อดิสโก้”ในงานกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน จ.พะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ วัดป่าแฝกกลาง หมู่ 9 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา..

การแสดงชุด”อีก้อดิสโก้”มีความเป็นมา..เริ่มแรกท่านเชิดชู  ทาแกง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแฝก  เห็นว่าตำบลป่าแฝกน่าจะมีศิลปะการแสดงที่โดดเด่น  เป็นอัตลักษณ์ซัก 1 อย่าง…พอดีได้มีโอกาสไปร่วมงานประเพณีปีใหม่ของชนเผ่า บนเขาในเขตอำเภอแม่ใจ  ซึ่งมีชนเผ่าม้งเย้าอีก้อที่หมู่บ้านผาแดง,บ้านปางปูเลาะ,บ้านป่าเมี่ยง  ได้ไปเห็นศิลปะการแสดงของชนเผ่าจึงเกิดความสนใจ

จึงนำรูปแบบบางส่วนของศิลปะการแสดงของเผ่าอีก้อหรืออาข่า นำมาประยุกต์คิดค้นท่าเต้นและรูปแบบศิลปะผสมผสาน  โดยได้นำรูปแบบของชนเผ่ามาประยุกต์ผสมผสานกับแนวคิดของคนพื้นล่าง  และได้ประยุกต์เข้ากับรูปแบบของศิลปะคนพื้นเมือง  จึงเกิดชุดการแสดงที่เรียกว่า”อีโก้ดิสโก้”ขึ้นมา

ผู้แสดงมาจากพนักงานครู และลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวนทั้งสิ้น 13 คน  โดยมีเทศบาลตำบลป่าแฝกเป็นผู้สนับสนุน  เป็นที่ปรึกษา  ณ  ปัจจุบันได้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีจากคนในจังหวัดพะเยา  ทุกครั้งที่จังหวัดจัดกิจกรรมสำคัญสำคัญเทศกาลต่างๆ  เราก็มักจะเห็นชุดการแสดงชุดอีก้อดิสโก้นี้อยู่ทุกงานเลย

คณะผู้แสดงกล่าวว่ายินดีที่จะไปร่วมแสดงในงานเทศกาลต่างๆ โดยติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลป่าแฝก  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  โทรศัพท์  0-5442-6238 

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..