อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ “Northern Product to ASEAN”

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ “Northern Product to ASEAN”

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ “Northern Product to ASEAN”

                ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ “Northern Product to ASEAN” โดยมีนายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการเปิดมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ “Northern Product to ASEAN” อย่างมากมาย ซึ่งการจัดมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือในครั้งนี้ ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่อำเภอแม่สอดรวมถึง ปรชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ก็มาร่วมซื้อหาสินค้าคุณภาพที่มีจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ด้วย

                งานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ “Northern Product to ASEAN” ภายใต้โครงการจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องจักรกล ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และของภาคเหนือ 17 จังหวัด กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอปภาคเหนือ แสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐาน มอก, มผช. หรือมาตรฐานต่างๆ ในตลาดการค้าชายแดนและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการค้าชายแดน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ผลิตและสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงสินค้ามาตรฐาน มอก. มผช.จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย การสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ที่นอนน้ำสุขภาพจากยางพารา เครื่องดื่มสุขภาพจากบุก อุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์สำหรับโรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมการเดินแบบผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อชาวเขา ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง, กิจกรรมการมอบเครื่องกรองน้ำ ถังบรรจุน้ำดื่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หลอดไฟ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร, การแสดงศิลปวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ต ( คนใส่เสื้อสีเหลือง เป็นคนกล่าวรายงาน คนใส่เสื้อสีชมพู เป็นประธานเปิดงาน นะคะ)

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป