อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น แหล่งท่องเที่ยวปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น แหล่งท่องเที่ยวปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

                อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อเรียกตามยุทธการ “ใต้ร่มเย็น” เป็นยุทธการครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เมื่อ ๒๕๒๕ เพื่อปราบปรามกวาดล้างกองกำลังพรรคคอมมิวนิสตืแห่งประเทศไทน(พทค.) ที่ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นฐานที่มั่นใหญ่และพื้นที่แห่งนี้ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ พื้นที่ครอบคลุม ๓อำเภอ ได้แก่ ตำบล ช้างซ้าย คลองสระ ป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ตำบลทุ่งเตา ทุ่งเตาใหม่ ลำพูน เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร พรุพีและ ตำบลตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระ พื้นที่ประมาณ ๔๒๕ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒๖๕,๖๒๕ ไร่

จุดเด่นทางธรรมชาติ

  ๑.นำ้ตกดาดฟ้า เป็นนำ้ตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี ๑๐ ชั้น ชั้นสูงสุดเป็นหน้าผาสูงชันประมาณ ๘๐ เมตร  อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยาน  ท้องที่หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

  ๒. น้ำตกเหมืองทวด อยู่ในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสาร มีทั้งหมด ๗ ชั้น 

  ๓. น้ำตก ๓๕๗ เป็นนำ้ตกสวยงามการเข้าเยี่ยมชมต้องเดินเท้าประมาณ ๓ กิโลเมตร เหมาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่า อยู่ในหมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

  ๔. นำ้ตกเพชรพนมวัฒน์ ท้องที่หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ มี ๒ ชั้น นำ้ตกจากหน้าผาสูง ๓๕ เมตร ต้องเดินเท้าประมาณ ๙๐๐ เมตร 

  ๕. นำ้ตกคลองนำ้เฒ่า เป็นนำ้ตกที่มี ๒ ชั้น สูงประมาณ ๓๕ เมตร ต้องเดินเท้า ๕๐๐ เมตร ในท้องที่หมู่๑๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

  ๖. นำ้ตกคลองคันเบ็ด เป็นนำ้ตก ๗ ชั้น ชั้นสูงสุดสูง ประมาณ ๒๐ เมตร การเยี่ยมชมนำ้ตกต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร อยู่ในหมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

  ๗. เขาหนอง เป็นภูเขาที่สุงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ ๑,๕๓๐ เมตรจากระดับนำ้ทะเล ปานกลาง มีหมอกปกคลุมยอดเขาและอากาศชื้นตลอดปี พันธุ์ไม้เป็นป่าดิบเขามีมอสและตะใคร่น้ำเกาาะตามลำต้นอย่างหนาแน่น

  ๘. สันเย็น เป็นแนวสันเขาด้านตะวันออก มีความยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มองจากระยะไกลจะเห็นแนวเขาเรียนเป็นแนวยาว สูงประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๓๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นตามป่าเบื้องล่าง

  ๙. ถ้ำเหมก อยูใกล้นำ้ตกดาดฟ้า เป็นถ้ำหินปูนไม่กว้างนัก เพดานถ้ำสูงมีผึ้งมาเกาะทำรังจำนวนมากทุกปี

  ๑๐. ถ้ำเหม็น เป็นถ้ำหินปูนที่กว้างใหญ่มากภายในถ้ำมีหลายเส้นทางบางเส้นทางยาวเป็นกิโลเมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงาม อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร

    และในขณะนี้ น้องๆเยาวชน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว ได้ขอความร่วมมือจากอุทยานประการให้อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ไม่ดื่มใ ไม่ขายในพื้นที่อุทยานซึ่งทางอุทยานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

  นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาสถานที่เป็นธรรมชาติสามรถติดต่อไปได้ที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีบ้านพักรับรองหรือท่านที่ต้องการกางเต้นท์ก็มีสถานที่สำหรับกางเต้นท์ไว้ให้ ติดต่อที่คุณพิเชษฐ์ ชัยสวัสดิ หัวหน้าอุทยานใต้ร่มเย็นได้ตลอดเวลา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๘๐๓๕๐๐

บก.เก้าแต้ม นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส รายงาน 

         

           

 

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษ ป.ตรี นิติศาสตร์ อาชีพหลัก เกษตรกร ทำสวนยางพารา ปัจจุบันเป็นคณะทำงานองค์กรชุมชนสุราษฎร์ธานี /คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 11 /ผู้สื่อข่าวชุมชนสุราษฎร์ธานี เคยเป็น บก.หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งของสุราษฎร์ธานีปัจจุบันลาออกแล้ว อุปนิสัยส่วนตัว รักความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบใคร เกลียดที่สุด คนเห็นแก่ตัว