อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญตามห้าง

อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญตามห้าง

             จังหวัดอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า

           เมื่อวันที่  24 ธ.ค.58  นายชูเกียรติ   บุษยรัตน์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี   พร้อมด้วย การค้าภายใน   พาณิชย์   จังหวัดอุบลราชธานี  คณะทำงานตรวจตราและสอดส่องการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี   ลงพื้นที่ในตัวเมืองอุบลฯ เพื่อทำการตรวจกระเช้าของขวัญก่อนเทศกาลปีใหม่    โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ สลาก วันที่ผลิต   วันหมดอายุ   รายการราคาสินค้าที่ ที่บรรจุในกระเช้า   ตามห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภค  ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ห้างสรรพสินค้าค้าส่วนใหญ่มีการติดป้ายสลากแสดงราคาสินค้าหรือจำนวนสินค้าที่บรรจุอยู่ในกระเช้า ตามที่กฎหมายกำหนดและมีผู้ประกอบการบางแห่งไม่ติดป้ายแสดงรายการสินค้า เจ้าหน้าที่ ได้ตักเตือนผู้ประกอบการเหล่านั้น ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการติดป้ายแสดงราคาจำนวนสินค้าและวันหมดอายุเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

////////////////////////////////////   คนมวย  อุบลฯ

 ABOUT THE AUTHOR

คนมวย อุบลฯ จ.อุบลฯ