อุบลฯลงนามบันทึกความปลอดภัยทางถนน

อุบลฯลงนามบันทึกความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดอุบลราชธานีลงนามบันทึก ความร่วมมือโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559   

 

      เมื่อวันที่  24 ธ.ค.58   ที่อาคารสิวิไล  กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี   นายสมศักดิ์  จังตระกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ  โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2559   โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ดำเนินการขอความร่วมมือหน่วยงานภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมโครงการ   สำหรับในปีงบประมาณ 2559  มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   เป็นหน่วยงานต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เชนต์      คือ กองบิน 21  และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  อำเภอวารินชำราบ  เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร และขยายผลสู่สังคมภายนอก พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนด ช่วงเทศกาลปีใหม่  7 วันอันตราย ประจำปี พ.ศ.2559   

               ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า หากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เห็นความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรของตนเองได้ตระหนักมีจิตสำนึกในการปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำ จะสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุลงได้. 

/////////////////////////////////////   คนริมโขง / รายงาน.

 ABOUT THE AUTHOR

คนมวย อุบลฯ จ.อุบลฯ