การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2558

การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2558

10561625_878514118888208_4371016015457238992_n
 สถาบันปรีดี พนมยงค์
 มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2558 ครบรอบ 83 ปี การอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475

หัวข้อ ‘ผู้หญิงก่อน-หลัง การอภิวัฒน์ 24 มิถุนายน 2475’

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

ลงทะเบียน 12.00 น.

– หัวข้อ ‘ผู้หญิงก่อน-หลัง การอภิวัฒน์ 24 มิถุนายน 2475 โดย ดร. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น อาจารย์และนักวิชาการภาควิชา Political & Social Change Australian National University  **(ปาฐกถาเป็นภาษาไทย)**

– การอภิปรายหัวข้อ ‘ปรีดี พนมยงค์ กับ รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ที่ท่านเกี่ยวข้อง’ วิทยากร : ศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจารย์เกื้อ เจริญราษฎร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ดำเนินรายการโดย

เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย พิธีกรตลอดงาน

สำนักงานสถาบันปรีดี พนมยงค์

โทรศัพท์ 0-2381-3860-1

เว็บไซต์ : www.pridiinstitute.com / www.pridi-phoonsuk.orgwww.facebook.com/pridibanomyong.inst

 ABOUT THE AUTHOR

บรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ