เกษตรกรปลูกต้นถั่วดาวอินคาสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

เกษตรกรปลูกต้นถั่วดาวอินคาสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

เกษตรกรปลูกต้นถั่วดาวอินคาสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

20161206113234.png

          คุณ  ศิริเพ็ญ ฟองงาม เกษตรกรผู้ปลูกต้นถั่วดาวอินคา ที่บ้านสันกว๊าน ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา จากเดิมที่เคยปลูกข้าว หรือพืชเชิงเดี่ยวแต่ปัจจุบันได้หันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยในพื้นที่เดียวกันได้แบ่งเป็นปลูกต้นถั่วดาวอินคา ปลูกข้าว  ปลูกพืชยืนต้นและพืชผักสวนครัว อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่มาขุดร่องคลองเพื่อไว้เก็บน้ำและสามารถนำมาทำระบบน้ำหยด

          จากเดิมที่ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวแต่รายได้กลับไม่งอกงามเมื่อมีผู้แนะนำประกอบกกับมีความสนใจจึงได้เรียนรู้ด้วยตนเองและทางบริษัทที่เซ็นสัญญาก็ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นถั่วดาวอินคาจึงได้ลงทุนปลูกในพื้นที่การเกษตรของตนจึงทำให้มีรายได้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

           การปลูกต้นถั่วดาวอินคาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นและยังให้ผลผลิตได้ระยะยาวซึ่งการดูแลก็ไม่ยากโดยใช้มูลสัตว์ผสมแกลบเป็นปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นซึ่งเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

           พลทหาร ทัด สุริโยทัย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ หนึ่งในผู้ปลูกต้นถั่วดาวอินคาเพราะทางหน่วยงานอดีตทหารผ่านศึกได้เข้ามาแนะนำพร้อมกับให้ความรู้จึงได้ปลูกและเพาะต้นกล้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

            จากการปลูกต้นถั่วดาวอินคาแบบเกษตรอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีจึงทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนในครัวเรือน

 

20161206113315.jpg

          

นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 ABOUT THE AUTHOR

นิสิต สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา