เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอพบพระ ปรับเปลี่ยนพื้นที่หันมาปลูกหอมแบ่ง หรือหอมขายต้น สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ง

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอพบพระ ปรับเปลี่ยนพื้นที่หันมาปลูกหอมแบ่ง หรือหอมขายต้น สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ง

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอพบพระ ปรับเปลี่ยนพื้นที่หันมาปลูกหอมแบ่ง หรือหอมขายต้น สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ง

                เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 255 9นายบูรพา แซ่ย่าง อายุ40 ปี  ราษฎรบ้านใหม่ยอดคีรี อ.พบพระ จ.ตาก    เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้ตนและครอบครัวได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกจากที่ปลูกผัก หันมาปลูกหอมแบ่ง หรือหอมขายต้น ในพื้นที่ 14 15 ไร่ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง ตนเห็นว่าปลูกหอมแบ่งใช้น้ำน้อย โดยได้ใช้ระบบน้ำแบบ สปริงเป็นฝอยละออง เป็นการประหยัดน้ำ และคนงาน  และได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ 30-40บาท  ด้านนายอมร บัวกุล อายุ50ปี    ผู้รับซื้อจากจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตนเป็นพ่อค้ามาติดต่อรับซื้อหอมแบ่งมานาน โดยจะรับซื้อในพื้นที่ จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก โดยจะส่งขายที่ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดแถวอีสาน ตอนนี้ราคาซื้อขาย อยู่ระหว่าง 30-40 บาทกรณีหอมเกรดเอ   และเคยมีการรับซื้อในราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 90-100 บาท ในช่วงเดือนมิถุนายน  ด้วยปัจจัยทั้งสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่แห้งแล้ง น้ำน้อย จึงเหมาะที่จะปลูกหอมแบ่ง  และด้วยราคารับซื้อที่สูง จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระ เริ่มหันมาปลูกหอมแบ่ง หรือหอมขายต้นมากยิ่งขึ้น เพราะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แก่กว่าพื้นเกษตรชนิดอื่นๆ หรือพืชเกษตรที่เคยปลูก อย่างเช่นหอมแดง

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป