เกษตรกรสายเลือดใหม่ ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน สู่อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชประหยัดน้ำ สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ การปลูกพืชแบบปลอดภัย นำร่องในพื้นที่อำเภอพบพระ

เกษตรกรสายเลือดใหม่ ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน สู่อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชประหยัดน้ำ สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ การปลูกพืชแบบปลอดภัย นำร่องในพื้นที่อำเภอพบพระ

เกษตรกรสายเลือดใหม่ ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน สู่อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชประหยัดน้ำ สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ การปลูกพืชแบบปลอดภัย นำร่องในพื้นที่อำเภอพบพระ
                นายณรงค์  ไกรนารถ อายุ 46 ปี ที่อยู่ : 360 ม.1บ้านใหม่สายรุ้ง ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เล่าว่าตนเองจบการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านพืชศาสตร์ มหาลัยเกษตรแม่โจ้ เคยทำงาน : นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นรองผจก.ฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลทรายขาวอุดรธานี และ ผจก.ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบมันฝรั่ง บ.เลย์  หลังจากลาออกจากงานด้วยเงินเดือนละแสนกว่าบาทปัจจุบัน : ประกอบกิจการส่วนตัวผลิตปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินและตามที่ผู้ใช้สั่งให้ผลิต และด้วยใจรัก ในอาชีพเกษตรกรรมทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์(ปลอดสาร)ผลิตแตงโม,แตงโมไร้เมล็ด,เมล่อน,แคนตาลูป,กล้วยหอมแขนทอง,เสาวรส และสตรอเบอร์รี่ในอนาคตอันใกล้นี้แนวคิดในการทำธุรกิจ : ต้องการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ที่สำคัญต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ ปราศจากสารพิษ เนื่องจากอยู่ในวงการเกษตรมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะ อ.พบพระ จ.ตาก ได้พบเห็นการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างมากเกินความจำเป็นและใช้ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดผลเสียทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในชีวิต อีกทั้งเป็นสาเหตุ…ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยเพราะต้นทุนการผลิตสูง กำไรน้อย  ความคาดหวัง : ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้/แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์(ปลอดสาร)โดยเฉพาะผักและผลไม้ให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะคนท้องถิ่นได้ซื้อหาในราคาไม่แพงและเพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ สวนหมากไม้360 หมู่1บ้านใหม่สายรุ้ง ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตากผลผลิตเช่นแตงโมเนื้อเหลืองและแตงเมล่อนจะให้ผลผลิตออกขายใด้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทางสวนหมากไม้จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ และยินดีให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในอนาคตสวนหมากไม้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ต่อไป///////////////
ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป