สามัญชนคนไทย : เกษียณไร้เงินเก็บ

สามัญชนคนไทย : เกษียณไร้เงินเก็บ

เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2015

หากเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมา…เป็นวันเก­ษียณอายุ 60 ปี และเมื่อมองย้อนกลับไปทบทวนพบว่า จำนวนเงินที่เก็บสะสมไว้มีไม่มากพอใช้ในวั­ยเกษียณ ขณะที่เกษียณหมายถึง “การหยุดทำงานประจำและไม่มีรายได้หลักอีกต­่อไป” แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกษียณอาย­ุแล้วคุณจะหยุดใช้ชีวิต หยุดใช้เงิน…. อะไร?..ที่ทำให้คุณและคนไทยส่วนใหญ่ต้องมี­ชีวิตเกษียณที่ไร้เงินเก็บแบบนี้ และสามัญชนคนไทยจะปล่อยให้คุณภาพชีวิตของค­นไทยเป็นเช่นนี้จริงหรือ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ