เครือยข่ายเยาวชนอุดมศึกษาภาคใต้ปลอดเหล้า 16 สถาบัน ร้อง มท.1 จัดการร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษา

เครือยข่ายเยาวชนอุดมศึกษาภาคใต้ปลอดเหล้า 16 สถาบัน ร้อง มท.1 จัดการร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษา

       23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมลิกอล์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ 16 สถาบัน ร่วมกับเครือข่ายภาคีภาคประชาชนงดเหล้า 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดสัมมนาสรุปการทำงานที่ผ่านมาในรอบปี ของเครือข่ายอุดมศึกษา พบปัญหาเรื่องร้านค้ารอบสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

     นางสาวจุฑามาศ จันททวิลัย แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ปลอดเหล้า 16 สถาบัน กล่าวว่า ” จากการสำรวจร้านเหล้ารอบๆสถาบันการศึกษารัศมี 500 เมตร ในทุกสถาบัน พบว่ามีร้านเหล้า สถานบันเทิงเกิดขึ้นจำนวนมากบางสถาบันมีร้านเหล้ามากถึง 244 ร้าน และใน 16 สถาบันมีร้านค้าที่อยู่ในรัศมี 20 เมตรจากรั้วสถาบันจำนวน 5 แห่ง ทั้งยังพบประเภทร้านค้าที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนมากในรูปแบบร้ายขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ ผับ บาร์ ร้านอาหารและร้านเหล้าปั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยวชน เกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท อา๙กรรรมทางเพศและอื่นๆ  โดยเครือข่ายดังกล่าวได้เรียกร้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้สั่งการให้ผุ้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 และกฎหมายสถานบริการ โดยยื่นหนังสือผ่าน นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป

 บก.เก้าแต้ม นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส รายงาน

 

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษ ป.ตรี นิติศาสตร์ อาชีพหลัก เกษตรกร ทำสวนยางพารา ปัจจุบันเป็นคณะทำงานองค์กรชุมชนสุราษฎร์ธานี /คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 11 /ผู้สื่อข่าวชุมชนสุราษฎร์ธานี เคยเป็น บก.หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งของสุราษฎร์ธานีปัจจุบันลาออกแล้ว อุปนิสัยส่วนตัว รักความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบใคร เกลียดที่สุด คนเห็นแก่ตัว