เคลื่อนแล้ว…มุสลิมเชียงใหม่จัดตั้งกองทุนซะกาต แก้ไขบรรเทาความยากจน

เคลื่อนแล้ว…มุสลิมเชียงใหม่จัดตั้งกองทุนซะกาต แก้ไขบรรเทาความยากจน

กองทุนซะกาตเชียงใหม่ลุยเพื่อมวลชน

ววว
       กองทุนซะกาต เริ่มจาก การที่ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม ไทย หรือ เรียกกัน สั้น ว่า สสม. มีโครงการจากส่วนกลางในประเด็นการจัดตั้งกองทุนซะกาต อยากเห็นกองทุนซะกาตที่เกิดประโยชน์ กับสังคมมุสลิมอย่างแท้จริง จึงได้ชวน บุคคลหลายฝ่ายที่สนใจในเรืองซะกาต มานั่งพูดคุยกัน หลายครั้ง หลายรอบ


     จากการพูดคุยเราเห็นมองเห็นปัญหามากมาย ในการจัดการซะกาต ณ ปัจจุบัน เงินซะกาตที่จ่ายออกไปยังชุมชนมุสลิมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นับหลายล้านบาท ทั้งที่จ่ายกัน เอง และองค์กร ในพื้นที่หลายองค์กร รวบรวมไปยังพี่น้องที่ยากจน

พวกเราเห็นพร้องกันว่า การจัดเก็บ และการจ่าย ยังไม่มีทั้งข้อมูลคนยากจน คนแปดประเภท การจัดการยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ทำให้ซะกาตที่จ่ายออกไปยังไม่สามารถแก้ไขความยากจนของพี่น้องที่มีสิทธิไม่ ทั้งที่กองทุนซะกาตน่าจะเป็นกองทุนที่สร้างโอกาส สร้างสวัสดิการให้กับพี่น้อง และถือว่าเป็นบัญญัติ ที่ระบุไว้ในคัมภีร์ กุรอ่าน และคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมหมัด(ศ๊อลฯ)


      จากการพูดคุยของพวกเรา จึงได้มีการผลักดันกองทุนซะกาต เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เสนอให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ มติที่ประชุมเห็นด้วยและเร่งดำเนินการ ให้บรรลุผล เพื่อจะได้ก่อประโยชน์และสร้างความสุขให้กับพี่น้องที่กำลังประสบปัญหา ในด้านอาชีพ การดำรงชีวิต การศึกษา


      วันนี้ เกือบหนึงปีแล้ว ที่คณะกรรมการกองทุนซะกาต ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์ ระดมซะกาตในพืนที่ เก็บข้อมูล ประสานคณะกรรมการมัสยิดทุกพืนที่ เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน หาผู้มีสิทธิรับซะกาต ส่งข้อมูล มายังสำนักงาน และบัดนี้ ถึงเวลาแล้ว ที่ คณะกรรมการกองทุนซะกาตเชียงใหม่ ออกเยี่ยมเยือน พี่น้องของเรา มอบขัวญ กำลังใจ ฟื้นฟูแบบอย่างอันเป็นการงานที่อัลลอฮฺทรงรักยิ่ง คือการเชื่อมสัมพันธ์ในเครือญาติ


         พวกเราเห็นน้ำตา เห็นความรู้สึกภายใน บ่งบอกถึงความปลิ้มปิติ ที่ยังมีคนคอยห่วงใย พวกเขาไม่ได้บอกด้วยคำพูด
แต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนที่ร่วมคณะไปเยี่ยมเยือนและหยิบยื่นให้พี่น้องเราในคร้้งนี้ .

pppp

ppp

ววว

ppp   ยยย
 
ppp

ppp    oop

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
www.muslimchaingmai.net

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ