เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตลาดพาเจริญและตลาดสดนครแม่สอด เพื่อกวดขันระเบียบการวางสินค้า

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตลาดพาเจริญและตลาดสดนครแม่สอด เพื่อกวดขันระเบียบการวางสินค้า

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตลาดพาเจริญและตลาดสดนครแม่สอด เพื่อกวดขันระเบียบการวางสินค้า

               ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีมนตรีนครแม่สอดได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในการลงตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตลาดสดพาเจริญ และตลาดสดนครแม่สอด โดยการนำของ ร้อยเอกพิชัย กฤชชวาสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนัก เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตลาดพาเจริญ และตลาดสดนครแม่สอด เพื่อเป็นการกวดขันระเบียบการจัดวางสินค้าให้ถูกต้องตามระเบียบ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนของประชาชนที่เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าในเรื่องของการจัดวางสินค้าของผู้ค้าในตลาด ที่วางสินค้ากีดขวางทางระเกะระกะ การจัดจำหน่ายสินค้าไม่มีการติดแผ่นป้ายบอกราคาจำหน่ายไว้ที่สินค้า และจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ ที่ประชาชนร้องเรียนว่าขับรถเร็วเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้น โดยในครั้งนี้เป็นการตักเตือนเพื่อให้ปฏิบัติตามก่อน หากพบการทำผิดอีกครั้งจะก็จะดำเนินการตามกฏหมาย ต่อไป

ภาพ/ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป