เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประชุมหารือการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชายแดนตาก

เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประชุมหารือการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชายแดนตาก

เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประชุมหารือการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชายแดนตาก

                สืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบินสำรวจพื้นที่ป่าในอำเภอพบพระ เพื่อบินสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และการเผาป่า  และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ ตาก พ.อ.โสภณ. นันทสุวรรณ ผบ ฉก ร4 ร่วมต้อนรับ พ.อ อ๋องจ่อวิน. ผบ บก ยก ที่ 1 ทหารเมียนมาร บ้านวาเล่ย์ อ.วาเล่ยใหม่ จ เมียววดี ร่วมประชุมหารือ เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แ  ละขอความร่วมมือ เรื่องไม่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศบริเวณชายแดน ไม่เผาพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ป่า รวมไปถึงเรื่องยาเสพติด การค้าขายชายแดน และเรื่องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศโดยคณะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมโรงสีข้าว การเลี้ยงหมู การทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักโดย.มีผู้ใหญสมศรี จี๋คีรีพาเยี่ยมชมในการประชุมหารือครั้งนี้  โดยการประชุมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีได้ในระดับหนึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนชายแดนพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากและประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคตเพื่อไปมาหาสู่ค้าขาย และท่องเที่ยว ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป