เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงแม่สอด และเทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ถนนพัฒนานครแม่สอด จัดระเบียบทางเท้าและผิวถนน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงแม่สอด และเทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ถนนพัฒนานครแม่สอด จัดระเบียบทางเท้าและผิวถนน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงแม่สอด และเทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ถนนพัฒนานครแม่สอด จัดระเบียบทางเท้าและผิวถนน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

                ที่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด หรือ ถนนยอดข้าว ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดูแลของทางหลวงชนบทตาก เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงแม่สอด และเทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ถนนพัฒนานครแม่สอด จัดระเบียบทางเท้าและผิวถนน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่บนทางเท้า และพื้นผิวถนน โดยถนนเส้นนี้มีผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารบนถนนสายนี้เป็นจำนวนมาก และโดยส่วนมากจะเป็นร้านที่เปิดหลังจากเวลา 17.00 น. คือในช่วงค่ำ และได้รับการร้องเรียนมาบ่อยครั้งในการตั้งโต๊ะ ตั้งป้ายร้าน หรือการจัดร้านลงมาบนพื้นที่ทางเท้า และบางจุดก็มีบนพื้นผิวถนน ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า และผิวถนนได้รับความเดือดร้อน ไม่สะดวกในการสัญจร และเกรงว่าป้ายที่ติดตั้งจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะบดบังสายตา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างดี

                ด้านนายสามารถ เพิ่มตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบการรุกล้ำพื้นที่ทางเท้าและผิวถนน ให้กับผู้ประกอบการ ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่รุกล้ำ ให้ย้ายสิ่งของที่นำมาจัดวางบนพื้นที่ทางเท้าและผิวถนน โดยในครั้งนี้ได้อนุโลมให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถนำป้ายหรือการตั้งโต๊ะ ให้สมารถนำมาตั้งได้ตั่งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และเมื่อปิดร้านให้เก็บเข้าไปในร้านให้หมด ไม่ให้มีวางบนพื้นที่ทางเท้า โดยบนพื้นผิวถนนไม่อนุญาตให้วางสิ่งใดๆบนพื้นผิวถนนเด็ดขาด และสำหรับผู้ประกอบการบางรายที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรเกินขอบเขต ก็จะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ประกอบการทำการแก้ไข ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป