เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

                ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถน้ำช่วยเหลือประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว และสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด โดยจะได้ออกจ่ายน้ำให้กับประชาชน 14 หมู่บ้าน 3471 ครัวเรือน เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศสงผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป